Pengambilan dokumen akademik seperti ijazah, transkrip, dan SKPI dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa yang di tandatangani oleh PIHAK PERTAMA selaku pemberi kuasa, dan PIHAK KEDUA selaku penerima kuasa. Surat Kuasa ditanda tangani diatas materai 10.000.

Penerima kuasa wajib membawa identitas diri (KTP/KTM/SIM/dll) pada saat mengambil dokumen.

Download surat kuasa